ADRESA

Bld. Ghencea Nr. 35
Sector 6 Bucuresti

Regulament

polo-steaua2-685x320

REGULAMENTUL DE FUNCŢIONARE AL BAZINULUI DE ÎNOT

Cap.I. Noţiuni şi definiţii

Art.1. Bazinul de c: ansamblul alcătuit din teren, construcţie, instalaţii şi dotări aferente care intră în componenţa bazinului, situat administrativ în Complexul Sportiv “Steaua-Ghencea”.

Art.2. (1) Bazinul de Înot este în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi în folosinţa Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”.
(2) Dreptul de a organiza activităţile desfăşurate în baza sportivă menţionată la art.1 aparţine Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”.

Art.3. (1) Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” răspunde de toate activităţile ce se desfăşoară în interiorul imobilului, de programul cu iniţierile, de programul cu publicul, de buna desfăşurare a activităţilor, persoanele care accesează bazinul.
(2) Beneficiar al activităţilor organizate în cadrul Bazinul de Înot este orice persoana fizică sau juridică căreia Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” i-a acordat dreptul de acces şi utilizare a bazei sportive în baza unui contract, abonament, legitimaţie, bilet, etc.
CAPITOLUL II. Dispoziţii generale

Art.4. Prezentul Regulament, stabileşte raporturile dintre Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” şi beneficiarii activităţilor organizate în cadrul Bazinul de Înot cu privire la utilizarea bazinului, drepturile, obligaţiile şi răspunderile părţilor, în scopul desfăşurării corespunzătoare a activităţilor pentru care a fost realizat Bazinul de Înot.

Art.5. Prevederile prezentului Regulament se aplică părţilor contractual, beneficiari ai activităţilor organizate în cadrul Bazinul de Înot.

Art.6. (1) Accesul în incinta Bazinului de Înot se face pe baza următorului program:
– luni – vineri : între orele 07,00 – 22,00;
– sâmbătă : între orele 07,00 – 22,00;
– duminică : între orele 07,00 – 14,00.
(2) Programul de funcţionare va fi planificat pe zile şi ore în conformitate cu necesităţile activităţilor şi nu va putea fi schimbat fără aprobarea conducerii Clubului Sportiv al Armatei “Steaua”. Acest program va avea alocate ore pentru diferite activităţi:
– competitii sportive;
– pregătirea sportivă de performanţă;
– cursuri de iniţiere – învăţare a înotului;
– ore speciale pentru public în bazin. (cu abonamente)
– ore speciale pentru efectuarea orelor de pregătire fizică pentru cadrele militare şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale.
– ore de initiere si pregatire pentru personae cu dizabilitati;
– ore de fitness acvatic ( aqua-fitness )
(3) Accesul cu autovehicule în curtea interioară este permis numai în limita locurilor destinate parcării, fără obturarea sau blocarea căilor de acces şi în baza permisului de parcare emis de Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”;
(4) Insotitorii beneficiarilor au acces numai în spaţiul de aşteptare si la grupurile sanitare, cu exceptia insotitorilor copiilor minori (cu vîrsta de până la 14 ani) carora le este permis accesul şi la vestiare;
(5) Beneficiarii au obligatia de a preda legitimatiile la intrare personalului de deservire si paza. Legitimatiile vor fi inapoiate in momentul predarii cheii dulapului din vestiar. Paza va fi asigurată de către Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”;
(6) Competiţiile, programul de pregătire ai sportivilor Clubului Sportiv al Armatei “Steaua” şi manifestările sportive au prioritate faţă de abonamentele pentru public sau contractele de închiriere, momentul şi durata de desfăşurare a acestora fiind

medicale de la madicul dermatolog ( apt pentru piscina) si medicul de familie ( apt efort fizic ).

(13) Plata integrala a abonamentelor si a sedintei unice se vor face la casieria Clubului Sportiv al Armatei “Steaua” şi nu instructorului.
Daca se renunta la curs pe parcursul unei abonament nu se vor returna banii.
(14) Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” nu este responsabil pentru neprezentarea beneficiarului la curs şi nu returnează sau transferă taxa pentru orele pierdute din motive dependente de beneficiar. Abonamentul are valabilitatea in functie de numarul sedintelor pentru care se optează si este specificata pe abonament. Durata abonamentului se prelungeste in caz ca clientul nu este apt din punct de vedere medical sa urmeze un anumit curs, acest lucru dovedindu-se prin adeverinta medicala semnata si parafata de un medic specialist;

(15) Accesul din / in piscine se face doar pe scarile special amenajate,

(16) Pentru menţinerea unei igiene stricte este interzisă intrarea în holurile de acces, în piscină şi în sălile de pregătire fizică, a persoanelor cu încălţămintea de stradă;

(17) Intrarea publicului în interiorul piscinei (tribuna) va fi permisă numai în situaţia organizării competiţiilor şi la testul de încheiere a ciclurilor de iniţiere – învăţare a înotului.

(18) Durata unei şedinţe este de 1ora,beneficiarii avand dreptul la 15 min. inainte si 15 min dupa sedinta , la acces in hol si vestiar pentru dezechipare/echipre,efectuare dus.

Art.7. Persoanele care au acces în incinta Bazinului de Înot beneficiază de:

a) Accesul la bazin, în intervalul orar afişat.
b) Vestiar cu cabină de schimb şi dulap de haine.
c) Duşuri şi grupuri sanitare.
d) Calitate constantă a apei de îmbăiere, verificată chimic şi microbiologic.
e) Serviciul de salvamar, aflat la dispoziţie pe tot parcursul programului de funcţionare al bazinului.
f) Program de prim-ajutor pe durata funcţionalităţii bazinului, asigurat gratuit.
g) Dreptul de a sesiza şi de a consemna în condica de observaţii (aflată la biroul de recepţie), orice propuneri, observaţii şi nereguli constatate.

Art.8. Persoanele care folosesc spaţiile Bazinului de Înot, au următoarele obligaţii:

a) Să respecte Regulamentul de funcţionare al Bazinului de Înot (afişat in incintă).
b) Să folosească în mod corect dulapurile de haine din vestiar şi să se asigure că dulapul a fost închis.

La plecare, va preda cheia/brăţara la recepţie.

c) Înaintea intrării în apă, beneficiarul este obligat să urmeze circuitul igienico-sanitar necesar, astfel încât, ultima etapă să fie spălarea la duş.
d) Să folosească toaletele înainte de intrarea în apă.
e) Să respecte sensul de înot pe culoar, sensul de deplasare fiind partea dreaptă a culoarului.
f) Să se supună observaţiilor şi intervenţiilor salvamarului.
g) Să păstreze ordinea şi curăţenia în incinta bazei de nataţie. Persoanele care incalca prezentul regulament, vor fi evacuate, iar in cazul repetarii indisciplinei,nu vor mai avea acces in incinta complexului. La producerea de pagube sau exploatarea defectuasa a bunurilor din dotare, persoanele stabilite vinovate vor suporta integral paguba produsa. Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri a dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile si legislatia in vigoare.
h) Să achite la casierie contravaloarea abonamentului de acces în bazin.
i) La expirarea timpului de închiriere şi la sfărşitul programului de funcţionare, să părăsească incinta bazinului.
j) Obiectele găsite în incinta Bazinului de Înot vor fi predate la recepţie, de unde se pot recupera.
i) Clubul Sportiv al Armatei “Steaua”nu este raspunzator de obiectele pierdute in cadrul bazinului.

Art.9 Se interzice:

– degradarea sau deteriorarea instalatiilor de utilitate publica (instalatii de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale, energie electrica si termica);

– accesul si manevrarea instalatiilor din cladirea aferenta acestora de către persoane neautorizate;
– accesul in zonele tehnice (SRN, central termică, staţie tratare a apei, staţie climatizare, deposit substanţe tratare a apei) din incinta Bazinului de Inot;
– accesul in incinta bazinului a persoanelor aflate sub influenţa alcoolului sau a drogurilor, cu aspect respingător sau în haine murdare;
– accesul în incinta bazinului cu arme de orice fel sau obiecte considerate periculoase; – accesul in piscina a persoanelor cu plagi deschi
se, dermatite, dermatoze sau boli transmisibile – Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” îşi rezervă dreptul de a refuza accesul persoanelor care prezintă afecţiuni ale pielii, în piscină;
– accesul în bazin cu animale de companie;
– alergările şi jocurile imprudente pe marginea bazinului;
– împingerea în apă a persoanelor aflate pe marginea bazinului. Clubul Sportiv al Armatei “Steaua” nu-şi asumă răspunderea asupra unor eventuale accidente sau probleme de sănătate cauzate din aceste motive;
-cu desăvârşire să se urineze în apa piscinei!! Reactivii din apă vor indica persoana care face acest lucru şi acesteia i se va imputa schimbarea apei piscinei precum şi despăgubirea celorlalţi clienţi prezenţi la piscină;
– aruncarea gumei de mestecat în apă , consumul de seminţe în incinta bazinului;
– folosirea unui limbaj obscen, necuviincios, gesturi indecente, violente, cât şi un comportament care să afecteze confortul si integritatea fizica al clientilor si a personalului bazinului;

– introducerea si consumarea in incinta bazinului a bauturilor sau a mancarurilor, altele decat cele comercializate la chioşcul amenajat în incinta bazinului;

– jocuri de agrement cu mingea, săriturile în apă din alergare, statul pe marcajul plutior al culoarelor;

– să se deplaseze de pe un culoar pe altul peste marcajul plutitor.

– FUMATUL IN INCINTA BAZINULUI DE ÎNOT;

CAPITOLUL III. Sancţiuni

Art.10. Nerespectarea obligatiilor precizate mai sus conduce la aplicarea de avertismente si sanctiuni, dupa cum urmeaza:

– la incalcarea regulilor de igiena prevazute, beneficiarului îi va fi interzis accesul;

– sanctiunea de mai sus se aplica si pentru nerespectarea ordinii si curateniei in incinta bazei sportive;

– la producerea de pagube sau exploatarea defectuoasa a bunurilor din dotare, persoanele vinovate vor suporta integral paguba produsă; de acest lucru va răspunde şeful Bazinului de Înot, prin antrenorii şi instructorii desemnaţi de acesta.

Art.11. (1) Refuzul de a suporta pagubele produse prin utilizarea defectuoasa, producerea de distrugeri dotarilor, echipamentelor, spatiilor sau oricaror alte bunuri puse la dispozitie, atrage dupa sine consecintele prevazute de reglementarile legale in vigoare.

(2) Personalul de deservire şi pază al bazinului va consemna printr-un proces verbal de constatare neregulile apărute, persoanele vinovate, sancţiunile aplicate.

Art.12. Încălcarea oricaror alte reglementari, norme si prevederi legale in vigoare atrage dupa sine suportarea consecintelor de catre faptuitori.